Diavola

34,00 69,00 

Sos pomidorowy 100% italiana, mozzarella, Włoskie Salami Pikantne Soppressata

(+7,00 )
(+10,00 )
(+10,00 )
(+10,00 )
(+10,00 )
(+7,00 )
(+12,00 )
(+7,00 )
(+7,00 )
(+7,00 )
(+5,00 )
(+7,00 )
(+7,00 )
(+12,00 )
(+6,00 )
(+7,00 )
(+7,00 )
(+7,00 )
(+7,00 )
(+5,00 )
(+8,00 )
(+7,00 )
(+8,00 )
(+8,00 )
(+7,00 )
Order total: